aanvullingen op de catalogus:

Truus belt: naast haar zit de maker van de kinderfoto op pagina 31!
de foto is in 1966 genomen in de Ida Maria de Raathstraat tegenover no. 18 door Bert Verworselen. Op de foto staan Hugo, Harry en Martin. De meisjes zijn onbekend.

Ellen Bot van de Wilhelminastraat 22 mailt:
Sedert 19 jaar wonen wij in de Wilhelminastraat 22
Ik ben geboren in de Emmastraat en van mijn ouders heb ik natuurlijk de nodige verhalen gehoord. Het leuke is dat ik in een huis woon tegenover de school, waar vroeger natuurlijk de oude hoge school heeft gestaan. Ik weet daar zelf helemaal niets van, maar die verhalen zijn wel te achterhalen.
Vroeger werd er geschreven met een griffel en een lei, en mijn huis heeft nog kenmerken hiervan. Net zoals aan een potlood moest ook aan een griffel een punt zitten en deze griffels werden aan ons huis geslepen. Diepe kerven van het "slijpen" zitten nog in onze stenen muur aan de straatzijde......

Zomaar de complimenten
Van een buurtbewoonster, mevrouw Spruyt, aan wie de 7 jaar Museum Oostwijk voorbijgegaan zijn, maar die aangenaam verrast was met de prachtige uitgave van de catalogus en me dat zonet telefonisch liet weten. ik beloofde haar het aan jou door te geven, hierbij dus!

Het papieren archief van Museum Oostwijk is overgedragen aan stadsarchivaris Harm Jan Luth:
' In de toekomst zijn we nieuwsgierig naar het nu.'