Museum Oostwijk Audiotour 'BBSchat' door Marije Schuurman Hess

In het project BBSchat (Best Bewaarde Schat) onderzocht radiomaker Marije Schuurman Hess in de Oostwijk de mogelijkheden om met geluid een relatie te leggen tussen (orale) geschiedenis en actualiteit. Ze ontsluit met bewoners hun verhalen en verzamelingen en zoekt nieuwe, verrassende verbindingen, waarbij verhaallijnen elkaar kruisen in niet-lineaire en niet-chronologische volgorde.

Marije heeft de Oostwijk verkend aan de hand van het motto: ‘Wie wat bewaart, laat van zich horen, Oostwijkse schatten ontsloten’. Met de vraag ‘wat is uw best bewaarde schat’ vraagt zij bewoners in interviews hun meest persoonlijke verhalen te vertellen. Marije raakte gefascineerd door het sterke dorpstrekken qua gemoedelijkheid en binding die de bewoners vertonen. Toewijding, aandacht voor voor het kleine, intieme om zich heen, gevoel voor relativering en rust zijn kenmerken die zij ontmoette.
Ontroert kan de luisteraar deelgenoot worden van deze herkenbare, kleine en daardoor grote verhalen.

Met deze verzameling interviews heeft Schuurman Hess de Museum Oostwijk Audio Tour gerealiseerd: een unieke geluidswandeling door de Oostwijk.

Luister en wandel met BBSchat
Bekijk de foto's van de presentatie
bekijk hier de foto's van een aantal Oostwijkse Schatten:

BBSchat