buttons I am a collector's item
In de Vlaardingse Oostwijk is alles en iedereen deel van de museumcollectie, dus ook de bewoners. Met de button maken bewoners zichtbaar dat ze deel van deze collectie zijn.