'Ik gebruik hem niet, het is een kunstwerk, het is zonde om hem te gebruiken.'

300 Oostwijkse koekjestrommels

Bij start van Museum Oostwijk op 21 juni 2003 zijn 300 Oostwijkse Koekjestrommels verspreid onder de bewoners van de Oostwijk. Een gewone koektrommel wordt een kunstobject in een museum en gaat vervolgens een eigen leven leiden bij de bewoners thuis. Jacqueline Heerema koos de koektrommel als symbool, als metafoor voor huiselijkheid, voor het gevoel van thuis dat sterk aanwezig is in de Oostwijk. De koektrommel komt dagelijks op tafel, als teken van gastvrijheid bij een moment van ontmoeting en uitwisseling. De trommel brengt onze gedachten terug naar vroeger, roept een herinnering op, is een herkenningspunt, maar ook een aanknopingspunt voor nieuwe gesprekken.
Deze 300 koekjestrommels vormen samen een vitrine van het museum: de individuele verhalen en gebeurtenissen rond de koektrommels vormen samen een groter verhaal.

Wat gaat er met de trommel gebeuren? Wordt het een voorwerp om in de kast te zetten, om te bewaren, om te conserveren als in een (echt) museum? Wordt het onderdeel van de dagelijkse gewoontes en rituelen, zoals het koekje bij de koffie of wanneer het kind uit school komt? Of krijgt het een bijzondere betekenis waarbij juist déze Oostwijkse Koekjestrommel onlosmakelijk verbonden raakt met belangrijke momenten in het leven van bewoners van de wijk? Wordt het in de toekomst een collectors item?

Bovendien verwijst de koektrommel met een knipoog naar de ‘koektrommelkunst’, het marketingverschijnsel waarbij veel mensen bijvoorbeeld het schilderij De Zonnebloemen van Van Gogh kennen van de print op het deksel van hun koektrommel.

In 2005/2006 onderzoekt studente Hester Noordhoek met bewoners de betekenis van de koektrommel in het project 'Open Koektrommels'.

Bekijk de foto's van de presentatie van de Oostwijkse Koekjestrommel
Oostwijkse Koekjestrommels in de pers
Bekijk Open Koektrommels