De Oostwijk in Vlaardingen is de huiskamer waar het spel TAMTAM gespeeld wordt.

TAMTAM

TAMTAM is een spel voor bewoners om als tentoonstellingsmaker in de eigen wijk aan de slag te gaan. Het spel leidt de spelers stap voor stap door het proces van het maken van een presentatie op basis van de collectie, zoals die bij bewoners thuis en in de Oostwijk aanwezig is. Dat kunnen voorwerpen, personen, plekken of verhalen zijn en de vorm van de presentatie is open: het kan een tentoonstelling, wijkwandeling, film, boekje of iets heel anders worden.

Doel van het spel is het stimuleren van wijkbreed collectief verzamelen in een jaarlijks terugkerend verzamelritueel.
Cultuur begint bij jezelf. Grote begrippen als erfgoed, cultuurparticipatie en cultureel bewustzijn krijgen een tastbare en werkbare vorm in de context van Museum Oostwijk. Betrokkenheid van bewoners en experts, social inclusion en het zichtbaar en ervaarbaar maken van het delen van kwaliteiten en passies versterken de binding tussen bewoners, de wijk en daarbuiten. TAMTAM is een spel om vaardigheden van bewoners te activeren en te stimulereren, door zelf te participeren aan de maatschappij en de beeldvorming van cultuur en cultureel erfgoed. Het spel gaat over identiteit en betrokkenheid bij de dagelijkse wereld om je heen, identiteit en de betekenis van verhalen, voorwerpen, plekken en personen.

meer over TAMTAM
meer over Museum Oostwijk