Website

In Museum Oostwijk vormt de wijk zelf en de website de fysieke en virtuele tentoonstellingsruimte.
Naast publieksparticipatie en het werken op locati si ee goed webiste een voor iedereen toegankelijk medium. Een podium om de collectie van Museum Oostwijk te ontsluiten en verbindingen te leggen. waardoor verrassende inzichten kunnen ontstaan. Er zijn verschillende vormen getest.
Bewoners van de Oostwijk hebben aangegeven dat zij vooral waarde hechten aan ontmoetingen en tastbare spullen op tafel en minder aan de digitale wereld van het internet. De website is vooral ingezet als gereedschap om ontmoeting en uitwisseling te faciliteren met eenvoudige en gebruiksvriendelijke “freeshare’ programma’s.

Zie ook www.museumoostwijk.nl/inkijk/